Bully Beds Europe

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. 2. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te onthullen. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het volume van de overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat, en de aanvraag documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste voorstelling van ons aanbod, die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website gewist.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor de verwerking van het contract en voor het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij deze gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contactaanvraag te verwerken en u anders niet in staat zou zijn om de bestelling of de contactaanvraag te versturen. In elk invulformulier is duidelijk te zien welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons doorgeeft om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Voor zover u uw toestemming heeft gegeven volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR door de beslissing om een klantenrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantenrekening. Na het afsluiten van het contract of het verwijderen van uw klantaccount wordt de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens na afloop van de bewaartermijn die volgens de geldende voorschriften van toepassing is, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze mededeling op de hoogte stellen. Uw klantaccount kan te allen tijde worden verwijderd. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of gebruik maken van de desbetreffende functie die beschikbaar is in het klantenaccount.

3. Overdracht van gegevens

Wij geven uw gegevens door aan de rederij in de omvang die nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, geven wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld, door aan de bank die in opdracht van ons de betaling uitvoert en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder die in opdracht van ons is gekozen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder. Sommige van deze gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een rekening bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces bij uw betaalprovider registreren met behulp van uw toegangsgegevens. In dit verband is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mailnieuwsbrief en postadvertentie

E-mail reclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, met behulp van de gegevens die u voor dit doel nodig heeft of die door u afzonderlijk worden verstrekt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief vanaf . U kunt hiervoor een bericht sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of de opt-outlink in de nieuwsbrief gebruiken. Bij afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in deze mededeling op de hoogte stellen.

Postadvertenties en uw recht op opt-out

Tenzij u zich niet heeft afgemeld of u een consument bent die zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, bijvoorbeeld voor het versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten bij klanten volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

We hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustmark weer te geven en de Trusted Shops producten aan te bieden aan klanten na het plaatsen van een bestelling.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. De Trustbadge en de geadverteerde trustbadgediensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens), en documenteert de aanvraag. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw websitebezoek automatisch overschreven.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit gebruik te maken van Trusted Shops-producten of als u zich na het plaatsen van een bestelling al hebt geregistreerd voor het gebruik ervan. In dat geval geldt het contract dat tussen u en Trusted Shops is gesloten.

6. Cookies en web-analyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, maken sommige pagina's van deze website gebruik van de zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het afsluiten van de browsersessie, d.w.z. bij het afsluiten van de browser, verwijderd (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons weer bezoekt (permanente cookies). Om de opslagperiode voor cookies te controleren, kunt u de overzichtsfunctie in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer een pagina gebruik maakt van cookies en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheer van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Om te weten te komen hoe u de instellingen van uw browser kunt wijzigen, zie de links hieronder:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Voor de analyse van de website maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die bij de belangenafweging doorslaggevend zijn. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals bijv. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De automatisch door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Tegelijkertijd wordt, omdat IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, het IP-adres ingekort voordat het binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat doorgestuurd wordt naar vanaf uw browser via Google Analytics, niet aan andere gegevens van Google.

Google LLC is headquartered in the USA and is certified to the EU-US-Privacy Shield. You will see the up-to-date certificate < href="//www.privacyshield.gov/list">here. Based on this agreement between the USA and the European Commission, the latter has recognised entities certified to the Privacy Shield as those ensuring an adequate level of data protection.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) vanaf worden geregistreerd en verwerkt door Google door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link klikken, om te voorkomen dat Google Analytics vanaf uw gegevens in de toekomst op deze website opslaat. In dit proces wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

7. Beoordelingsherinneringen per e-mail versturen

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops

Als u ons bij of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit volgens Art te doen. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, maken wij uw e-mailadres bekend aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.com), zodat zij u per e-mail een herinnering kunnen sturen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder aangegeven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

8. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: - kunst. 15 GDPR, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, binnen de daarin beschreven reikwijdte; -art. 16 GDPR, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen; - art. 17 GDPR, het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is - om het recht van vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen; - om een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang of - voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken; - artikel. 18 GDPR, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; - de verwerking onwettig is, maar u de verwijdering ervan weigert; - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om wettelijke aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met de art. 21 GDPR; - art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de doorgifte ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te vragen; - art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit . In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit in uw gewone verblijfplaats of werkplek of in het hoofdkantoor van onze onderneming.

Als u vragen hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, als u vragen wilt stellen over uw gegevens, deze wilt corrigeren, beperken of verwijderen, als u uw toestemming wilt intrekken of als u zich wilt afmelden voor het gebruik van bepaalde gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens die in onze site-informatie zijn vermeld.

9. Betaal met Klarna

Indien u kiest om te betalen met Klarna, dan voert betalingsaanbieder Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken

Recht van bezwaar

Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die bij het afwegen van de belangen prevaleren, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking met toekomstige gevolgen. Indien uw gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

Dit geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken.

Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen.

Bully Beds Europe

+31 (06) 15 600 804

info@bullybeds.eu